รายละเอียดการบริการ IT Service

    ศูนยสนเทศและการเรียนรู้เป็นผู้ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Service บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหา NetworkและServer ด้วยทีมงานIT ผู้เชี่ยวชาญช่วยเช็ค และแก้ไขปัญหาเป็นการบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างเป็นปกติ เพื่อยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ยาวนานขึ้น บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเพื่อให้การทำงานได้อย่างราบรื่น โดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพคอยดูแลเสมอ นอกจากบริการด้าน IT Service แล้ว เรายังจัดเตรียมบริการทางด้านไอทีแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) รวมถึงการออกแบบ, ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค เราให้บริการครอบคลุมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services)

 • บริการตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • บริการตรวจซ่อมและแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และ Software
 • บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ
 • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
 • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( PC/Notebooks Maintenance)
 • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาทางโทรศัพท์
 • บริการแก้ปัญหาผ่านระบบ Remote Access
 • จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประจำพื้นที่เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการให้บริการ
 • อัตราค่าบริการ

  บริการ

  อัตราค่าบริการ

  หมายเหตุ

 • ตรวจเช็คเบื้องต้น
 • 50 บาท/เครื่อง -
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
 • 50 บาท/ครั้ง -
 • ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 100 บาท/เครื่อง ไม่รวมค่าวัสดุ