ข่าวสาร

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลาย
ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน

ศึกษาความรู้เรื่องมัลแวร์

83

ศึกษาความรู้เรื่องมัลแวร์

เตรียมความพร้อมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดเทอม

76

เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดเทอม

ตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เครื่องพิมพ์

66

ตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เครื่องพิมพ์

วิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ RICOH ผ่านโทรศัพท์มือถือ

94

วิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ RICOH ผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิธีการติดตั้้งเครื่องพิมพ์ RICOH

134

วิธีการติดตั้้งเครื่องพิมพ์ RICOH

ปัญหาโปรแกรมป้องกันไวรัส Avast

493

ปัญหาจากผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ภายในเครือข่ายของ ม.อ. เข้าถึงบริการต่างๆ ภายในเครือข่าย ม.อ. ทั้งหมดใช้งานไม่ได้

บทความ / สาระน่ารู้

12 / ต.ค. / 2553

การสมัคร e-mail PSU

18 / ต.ค. / 2553

การทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์

17 / พ.ย. / 2553

แนะนำโปรแกรม PDFCreator สำหรับสร้างแฟ้มแบบ PDF

17 / พ.ย. / 2553

แนะนำโปรแกรม Foxit Reader สำหรับอ่านแฟ้มแบบ PDF

11 / ก.ค. / 2555

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาระกิจและหน้าที่

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยให้ได้ผลตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ในการฝึกหัดให้นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

บริการ

บริการต่างๆของศูนย์สนเทศและการเรียนรูื

บริการระบบคอมพิวเตอร์

ให้บริการดูแล / บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

บริการระบบเครือข่าย

ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบสายและระบบไร้สาย รวมทั้งการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

บริการระบบสารสนเทศ

ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดฝึกอบรมการใช้งานสารสนเทศ

บริการระบบโทรศัพท์

ให้บริการระบบโทรศัพท์ทั้งระบบอนาลอค และระบบไอพีโฟน

บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน

มีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อได้ที่ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อาคารเรียนรวม(ตัวยู) โทรศัพท์ 0-7735-5449 ต่อ 8890